Dobór właściwego ubezpieczenia dla lekarzy

Obowiązkowe OC dla lekarzy

Właściwy wybór ubezpieczenia lekarzy (więcej: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) jest niezwykle istotny. Chodzi o to, aby w przypadku jakiś roszczeń pacjenta uniknąć zadośćuczynienia czy też odszkodowania, a nawet renty ze swojej własnej kieszenie. Szczególnie jest to istotne w przypadku osób, które prowadzą własną lekarską praktykę czy też pracują bezpośrednio na kontrakcie (https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna,hasla,336913,indywidualna-praktyka-lekarska.html). Każde obowiązkowe ubezpieczenie zgodne musi być z rozporządzeniem bezpośrednio Ministra Finansów. Dokument określa szczegółowo sumę oraz także zakres OC obowiązkowego lekarza. Niezależnie zatem od samego towarzystwa ubezpieczeń, na jaki lekarz się zdecyduje, ochrona będzie identyczna.

Lekarze, którzy wyłącznie chcą spełnić ustawowy obowiązek oczywiście mogą się jedynie kierować ceną. Jednak nad możliwościami dodatkowymi zawsze warto jest się zastanowić. Chodzi tylko i wyłącznie o zabezpieczenie lekarzy. OC obowiązkowe lekarza jest bardzo często niewystarczające. Szczególnie dla lekarzy, którzy zajmują się specjalizacjami ryzyka podwyższonego. Należą do nich anestezjolodzy, ginekolodzy-położnicy czy też chirurdzy.

Wyższy poziom lekarskiej ochrony zapewni oczywiście dobrowolne OC. Opcji jest naprawdę cała masa. Wybór determinowany powinien być samym rodzajem specjalizacji jak i także świadomością, że coraz wyższa jest sama wysokość rekompensat. Kwestia, na którą zwrócić powinniśmy uwagę to sama suma ubezpieczenia, która jest przewidziana jako szkodowe zdarzenie oraz czy pokrywa ono wszelkie szkody ewentualne. Istotne jest to ponieważ się rzadko zdarza, aby dany lekarz popełni w trakcie jednej polisy dwa błędy. Mimo wszystko lekarze powinni być naprawdę zabezpieczeni. Nie może być tak, że ryzykują i do tego będą jeszcze płacić za błędy z własnej kieszenie. Nie możemy do tego dopuścić.

Obraz Arek Socha z Pixabay